<style>.lazy{display:none}</style>Annuleringsvoorwaarden - Reflexions

Annuleringsvoorwaarden

De betalings- en annuleringsvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden van Reflexions.
Deze zijn te vinden via https://rfxs.nl/ALGVW519

Betaling
Zodra een afnemer zich heeft aangemeld voor een Training, Masterclass of Leergang is de afnemer betalingsplichtig.
In principe ontvangt de afnemer vóór aanvang van een Training, Masterclass of Leergang een factuur.
De kosten dienen te worden voldaan binnen de betalingstermijn, zoals genoemd in de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Annulering door de afnemer
Annuleren dient schriftelijk te plaats te vinden. Op basis van de datum van ontvangst van de annulering bepalen wij de annuleringskosten.

Bij een annulering hanteren wij de volgende kosten:

Tot 1 maand voor de startdatum kunt u kosteloos annuleren.
Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor de startdatum bedragen de kosten 60% van het oorspronkelijke bedrag.
Wanneer u binnen 14 dagen voor de start van de training annuleert, bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
Wanneer u op de eerste dag niet verschijnt, merken wij dat aan als annulering en bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Verplaatsen van uw Training, Masterclass of Leergang
Verplaatsen naar een andere datum, Training, Masterclass of Leergang merken wij aan als annulering van uw initiële Training, Masterclass of Leergang. Doorschuiven naar een volgende training is mogelijk tot 1 maand voor start van u Training, Masterclass of Leergang.

Verhinderd bij uw Training, Masterclass of Leergang
Bij ziekte/verhindering kan u / uw organisatie, in overleg met Reflexions, een vervangende deelnemer laten deelnemen, mits uiterlijk 24 uur voor de start van de training met ons besproken.

Bij ziekte/verhindering tijdens de training blijft het volledige bedrag verschuldigd. De verzuimde uren vervallen, er vindt geen restitutie plaats.

Annulering door Reflexions

Reflexions behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aanbod vóór aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. Deelnemers worden hier uiterlijk 5 dagen voor aanvang van op de hoogte gesteld. De deelnemer kan ervoor kiezen deel te nemen aan de gewijzigde of de volgende cursus, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen. Wanneer het aanbod door overmacht (gedurende de looptijd) geen doorgang kan vinden op de vooraf aangeboden wijze zal Reflexions zorgdragen voor vervangend aanbod, eventueel op een nieuwe datum en / of locatie.

error: oeps